Wadmansgatan 9a Göteborg +46 (0)736 29 87 95

Har du besvär med smärta, stelhet eller värk?Osteopati är en manuell behandlings form, där terapeuten använder sina händer till behandling och diagnostisering av kroppens rörelseapparat. Osteopater fokuserar på hur skelett, leder, muskler, nerver och cirkulations systemet fungerar i en helhet. Vi tittar på hur kompensatoriska förändringar i kroppens funktion har skapats genom yttre och inre stress.

Utanför Sverige är osteopatin väl erkänd och väletablerad, internationellt sett har osteopaterna en stor verksam yrkesgrupp inom manuell medicin med över 100 000 utövare.

Syftet med behandlingen är att återställa nedsatt funktion, minska smärta samt förbättra kroppens förutsättningar för långsiktig fysisk hälsa. Behandlingen utförs med både direkta tekniker, så som manipulation av leder, och mjukare tekniker riktad mot muskel och bindväv, allt i samförstånd med patienten. Genom att förbättra funktionen påverkas bl.a cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt.

Inom osteopatin är helhetstänkandet grundläggande. Det innebär att behandlingen är riktad mot de fysiska påfrestningar som påverkar problemområdet, inklusive behandling lokalt. Osteopaten tar alltid hänsyn till individens allmäntillstånd vid valet av behandlingsstrategi och behandlingsteknik. Skulle behovet vara att träffa annan vårdgivare, kommer rekommendationer att ges.